ISLAND COURSE
  COMPARATIVE
 

(Compared to Adjective)
İki nesnenin, iki kişinin, iki şehrin, iki dağın, ırmağın ve bunun gibi sıfatlarla nitelendirilmiş kelimelerde karşılarştırma yapmak için sıfatların "comparative" halleri kullanılmaktadır. Of two objects, two people, two of the city, the two mountains, rivers, and it is characterized by words such as adjectives and adjectives to make the karşılarştırma "comparative" case are used.
Örneğin; Tom uzun boyludur, ama kardeşi George, ondan daha uzundur. For example, Tom is tall, but his brother George, he is longer. Tom ve kardeşi arasında karşılaştırma yaparken uzunluk olarak yaparız ve bu sıfatın comparative halini kullanırız. Comparisons between Tom and his brother as long as you do and if we do use the comparative of adjectives.

1. 1. George is taller than Tom. George is taller than Tom.
(George Tom"dan daha uzundur.) (George Tom "which is longer.)
-er = daha -er = a
than= -den, -dan than =-den,-dan

2. 2. Sally is older than Mary. Sally is older than Mary.
(Sally Mary"den daha yaşlıdır.) (Sally, Mary "is the older.)

3. 3. My car is newer than your car. My car is newer than your car.
(Benim arabam senin arabandan daha yenidir.) (I am my car is newer than your car.)
4. 4. River Kızılırmak is longer than River Sakarya Kızılırmak River is longer than River Sakarya
(Kızılırmak Nehri Sakarya nehrinden daha uzundur.) (Kızılırmak River is longer than the Sakarya River.)


5. 5. Maths is more difficult than English. Maths is more difficult than English.
(Matematik İngilizce"den daha zordur.) (Mathematics in English ", though, is more difficult.)

more: daha more: more

* Difficult uzun heceli bir sıfat olduğundan dolayı, "daha" anlamını cümleye katabilmek için "more" kullanılmaktadır. * Difficult is a long title for a syllabled, "more" to take into sentence meaning "more" are used. Kısa heceli sıfatlar ise örnek cümlelerde de görüldüğü gibi "-er" takısıyla "daha" anlamını kazanmaktadır. The example sentences in the short-syllabic adjectives, as seen in "-er" jewelry with "more" means to win.

6. 6. Erzurum is colder than İstanbul. Erzurum is colder than Istanbul.
(Erzurum İstanbul"dan daha soğuktur.) (Erzurum Istanbul "which is a cold.)

7. 7. My grandfather is older than my grandmother. My grandfather is older than my grandmother.
(Dedem babaannemdem daha yaşlıdır.) (My grandfather is older than babaannemdem.)

8. 8. An elephant is bigger than a horse. An elephant is bigger than a horse.
(Bir fil bir attan daha büyüktür.) (An elephant is bigger than a horse.)

9. 9. BMW is more expensive than Megane. BMW is more expensive than Megane.
(BMW Megane" dan daha pahalıdır.) (BMW Megane "which is more expensive.)

10. 10. An armchair is more comfortable than a chair. An armchair is more comfortable than a chair.
(Bir koltuk bir sandalyeden daha rahattır.) (One seat is more comfortable than a chair.)

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=