ISLAND COURSE
  CIRCLE AND FLAT
 

CIRCLE AND CIRCULAR mean?

Çemberin içi boş halka şeklindedir. Ring inside the circle is empty.
Dairenin içi dolu madeni para şeklindedir. Flat coin inside is full.

ÇEMBERDE AÇILAR: TWO of the CIRCLE:
Merkez açı: Köşesi merkez üzerinde olan açıya merkez açı denir.Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Head angle: the angle on the corner to the center of the central angle is equal to the extent denir.Merkez perspective sees the publication.Çember açı (çevre açı): Köşesi çember üzerinde olan açıya çember açı yada çevre açı denir.Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Circle angle (environmental angle): the angle on the corner of the circle around the circle, or angle-angle is equal to half the broadcast to see denir.Çevre angle.Aynı yayı gören çevre açının ölçüsü, merkez açının ölçüsünün yarısıdır. The same spread is a measure of angle around the center of angle measurement is the half.Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir. The same spread is a measure of respect for the environment is equal.Çemberde çapı gören çevre açıları 90 derecedir. Who see in the circle diameter is around 90 degree angles.
ÇEMBERDE YAYLAR: CIRCLE in the Springs:

Majör çember yayı: Merkez açının kenarlarının çemberi veya daireyi kestiği noktaların arasındaki yaylardan büyük olana majör (büyük) çember yayı denir. Major spring ring: Center of the circle or circle cutting edge of angle between the point spread is greater than the major (big) circle is called the spread.

Minör çember yayı: Merkez açının kenarlarının çemberi veya daireyi kestiği noktaların arasındaki yaylardan küçük olana minör (küçük) çember yayı denir. Minor circle of spread: Center of the circle or circle of angle cut edges of the point spread between the minor to be small (small) circles is called the spread.
Merkez açının gördüğü yay minör yaydır. Center sees the spread angle is minor spread.

ÇEMBER'İN VE DAİRE'NİN ÇEVRESİ: CIRCLE AND CIRCULAR the Vicinity of:
Ç = 2.π.r Ç = 2.π.r
(π=3,14 alırız r daire veya çemberin yarıçapı) (π = 3.14 we get the circle or circle radius r)

örnek: Yarıçapı 5cm olan çemberin çevresini bulunuz. example: the circle of radius 5cm to find around.
Ç = 2.π.r Ç = 2.π.r
Ç = 2.3.5 = 30cm (π=3 aldık) Ç = 2.3.5 = 30cm (π = 3 have received)

DAİRE'NİN ALANI: FLAT AREA of:
A = π.rr A = π.rr
(π=3,14 alırız r dairenin yarıçapı) (π = 3.14 we get the circle radius r)

örnek: Yarıçapı 4cm olan dairenin alanını bulunuz. example: the circle of radius 4cm to find space.
A = π.rr A = π.rr
A = 3.4.4 = 48cm2(cmkare) A = 3.4.4 = 48cm2 (cmkare)

DAİRE DİLİMİNİN ALANI: The FLAT ZONE AREA:
A = π.rrx / 360º A = π.rrx / 360 º
(π=3,14 alırız r dairenin yarıçapı, x açısı daire diliminin arasında kalan merkez açı) (π = 3.14 we get the circle radius r, x angle between the central sector of the angle)örnek: Merkezde oluşan 60º lik açının taradığı ve yarıçapı 10cm olan daire diliminin alanını bulunuz. example: at the center of the scan angle and 60 º lik is 10cm radius circle to find the area of the zone.
A = π.rrx / 360º A = π.rrx / 360 º
A = 3.10.10.60º / 360º A = 3.10.10.60 º / 360 º
A = 300 / 6 = 50cm2 A = 300 / 6 = 50cm2

ÇEMBER YAYININ UZUNLUĞU: The LENGTH CIRCLE PUBLICATIONS:
Ç = 2.π.rx / 360º Ç = 2.π.rx / 360 º
(π=3,14 alırız r çemberin yarıçapı, x açısı çember parçasının arasında kalan merkez açı) (π = 3.14 we get the circle radius r, x angle between the center of the circle track angle)

örnek: Merkezde oluşan 90º lik açının gördüğü ve yarıçapı 6cm olan çember yayının uzunluğunu bulunuz. example: at the center see a 90 º angle and radius 6cm lik the circle to find the length of the broadcast.
Ç = 2.π.rx / 360º Ç = 2.π.rx / 360 º
Ç = 2.3.6.90º / 360º Ç = 2.3.6.90 º / 360 º
Ç = 36 / 4 = 9cm O = 36 / 4 = 9cm

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=