ISLAND COURSE
  SIMPLE PAST tense
 

Simple past tense is past time that we will examine this in two ways. Durum cümleleri ve eylem cümleleri olarak. Status as sentences and action sentences.
- Geçmiş zamanda durum cümlelerinde kullanılan iki yardımcı fiil vardır. - In the past two auxiliary verb is used in sentence case. Bunlar, was ve were dür. These are, was, and were let. Geçmişte içinde bulunulan durumları anlatır. In the past, describing the current situation.
Examples: Examples:
- I was at home yesterday. - I was at home yesterday.
(Dün evdeydim.) (I was at home.)
- Tom was 20 years old last year. - Tom was 20 years old last year.
(Tom geçen yıl 20 yaşındaydı.) (Tom was only 20 last year.)
- My mother wasn"t at home last weekend. - My mother wasn "t at home last weekend.
(Annem geçen haftasonu evde değildi.) (My mother was not home last weekend.)
- It was our cat two months ago. - It was our cat two months ago.
(O, 2 ay önce bizim kedimizdi.) (O, 2 months ago we was our cat.)
- You were very happy last evening. - You were very happy last evening.
(Dün akşam çok mutluydun) (You were so happy last night)
- Sally and Julia weren"t at school on Wednesday. - Sally and Julia were "t at school on Wednesday.
(Sally ve Julia çarşamda okulda değildi.) (Sally and Julia çarşamda was not in school.)
- We were in Çeşme last summer. - We were in Cesme last summer.
(Geçen yaz Çeşme"deydik.) (Last summer Çeşme "he would.)
Durum bildiren bu cümlelerin sorusu da yardımcı fiil ve öznenin yeri değiştirilerek yapılmaktadır. This report also questions the presence of the auxiliary verb phrases and are subject to the change of the place.
- Were you at home yesterday? - Were you at home yesterday? (Dün evde miydin?) (I did at home, did you?)
Yes, I was. Yes, I was.
- How was Mary"s birthday party? (Mary" nin doğumgünü partisi nasıldı?) - How was Mary "s birthday party? (Mary" How was the birthday party?)
It was great. It was great. (Harikaydı.) (Harikaydı.)

*Past tense te durum cümlelerinde olumsuz yapabilmek için ise yardımcı fiillere not takısı getirilmektedir. * Past tense situation in the auxiliary verb to make sentences in the negative to bring the jewelry is not.

* Geçmiş zaman cümlelerinde kullanılan zaman zarfları : * When used in the past when sentence adverbs:
- yesterday (dün) - Yesterday (yesterday)
- two days ago (2 gün önce) - Two days ago (2 days ago)
- last year (geçen yıl) - Last year (last year)
- last week (geçen hafta) - Last week (last week)

** Geçmiş zamanda durum cümlelerinden hariç bir de eylem cümleleri vardır. ** In the past, except for one case, action sentences are sentences. Bunlar geçmişte yapılan işleri belirtmektedir. These works indicate past. Bu cümlelerde kullanılan fiillerin geçmişi bildirebilmeleri için 2. Verbs used in this sentence to be able to report a history of 2nd halinde kullanılması gerekmektedir. should be used in the case. Fiiller de düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) olmak üzere iki türlüdür. Verbs are regular (regular) and irregular (irregular) which is two kinds. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre -d, -ed ya da -ied takılarını almaktadır. Translates them to regular verbs in the past, elephants according to the last syllable-d,-ed, or to receive jewelry-ied. Örneğin: For example:
- move -----> move d - Move -----> move d
- watch -----> watch ed - Watch -----> watch ed
- study -----> stud ied - Study -----> stud ied

Düzenli fiiller bu şekildedir. Regular verbs in this way. Düzensiz fiiller ise tamamen farklı bir hal almaktadır. Irregular verbs are completely different cases.
- buy -----> bought - Buy -----> bought
- come -----> came - Come -----> came
- write -----> wrote - Write wrote ----->
- go -----> went - Go -----> went

* Bunlardan sonra cümleler oluşturmaya başlayabiliriz. * We can start to create them after the sentence.
- I was at home last night. - I was at home last night. I stuied for Maths exam. I stuied for Maths exam. (Dün gece evdeydim Matemeatik sınavına çalıştım.) (Last night I was home I tried Matemeatik exam.)
- We went to Antalya for holiday last summer. - We went to Antalya for holiday last summer. (Geçen yaz tatilde Antalya"ya gittik) (In Antalya last summer vacation, "or went)
- My sister wrote five letters to her friends yesterday. - My sister wrote five letters to her friends yesterday. (Ablam dün arkadaşlarına beş mektup yazdı.) (My sister-friend five letters were written yesterday.)
- They bought a new car last weekend. - They bought a new car last weekend. (Onlar geçen hafta yeni bir araba aldılar.) (They have a new car last week.)
- Students listened to the songs during break time. - Students listened to the songs during break time. (Öğrenciler mola boyunca müzik dinlediler.) (Students were listening to music during the breaks.)
* Eylem cümlelerinin olumsuzu durum cimlelerine göre biraz karmaşıktır. * Action is a bit more complex sentences by cimlelerine the case of the negative. Bu kez, olumsuz yapmak için sadece not değil de did not yada didn"t kullanılmaktadır. Ayrıca, olumsuz yaptığımız cümlelerin fiilleri 1. halleriyle kullanılıyor. Geçmiş zamanın düz cümlesinde fillerin 2. hali kullanılırken, olumsuz cümlede 1. hali kullanılmaktadır. This time, to negative, not only did not note or didn "t is used. Also, we do a negative sentence with the verb is used if 1. History of the straight line from the time of the 2nd state of filler are used in negative sentences uses 1st.
Şimdi yukarıda örnek olarak verdiğimiz cümlelerin olumsuzlarını yapalım: Now, as an example above, the negative of that sentence do:

- I was at home last night. - I was at home last night. I stuied for Maths exam. I stuied for Maths exam.
I wasn"t at home last night. I didn"t study for Maths exam. I wasn "t at home last night. I didn" t study for Maths exam.
- We went to Antalya for holiday last summer. - We went to Antalya for holiday last summer.
We didn"t go to Antalya for holiday last summer. We didn "t go to Antalya for holiday last summer.
- My sister wrote five letters to her friends yesterday. - My sister wrote five letters to her friends yesterday.
My sister didn"t write five letter to her friends. My sister didn "t write five letter to her friends.
- They bought a new car last weekend. - They bought a new car last weekend.
They didn"t buy a new car last weekend. They didn "t buy a new car last weekend.
- Students listened to the songs during break time. - Students listened to the songs during break time.
Students didn"t listen to the songs during break time. Students didn "t listen to the songs during break time.

* did olumsuz cümleler haricinde bir de eylem cümlelerinin sorusunu yapmak için kullanılmaktadır. * With the exception of a sentence did adverse action is used to make the question of sentence. Hem yes/ no sorularda hem -wh sorularda did kullanılmaktadır. Soru cümlelerinde de fiil 2. And yes / no questions and wh-questions are used did. Questions verb sentence in 2nd halde değil, 1. If not, 1 halde kalmaktadır. remains in.
- Did you go to the school yesterday? - Did you go to the school yesterday? (Dün okula gittin mi?) (I went to school did you?)
No, I didn"t. (Hayır, gitmedim.) No, I didn "t. (No, I did not go.)
- What did you do last evening? - What did you do last evening? (Dün akşam ne yaptın?) (What did you do last night?)
I watched television. I watched television. (Televizyon izledim.) (I was watching television.)
- When did they go to the zoo? - When did they go to the zoo? (Onlar hayvanat bahçesine ne zaman gittiler?) (When they went to the zoo?)
They went to the zoo last weekend. They went to the zoo last weekend. (Onlar hayvanat bahçesine geçen hafta sonu gittiler.) (They went to the zoo last weekend.)

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=