ISLAND COURSE
  Superlative
 

As previously described "comparative" comparison of two objects in space almaktaydı.Sıfatların "superlative" if the comparison is used for more than two objects.
"Comparative" te daha lık anlamı varken, "superlative" te en lik anlamı vardır. "Comparative" you mean when there are more professional, "superlative" you are most lik meaning.

Ör: Tom, George ve Sally üç kardeştir, George Tom"dan daha uzundur ama Sally onların en uzunudur. Ex: Tom, George and Sally has three brothers, George, Tom ", but longer than the longest of them is Sally.
Burada Sally"nin en uzun olduğunu söylemek için "superlative yapı kullanmak zorundayız." Here, Sally "is the longest of the" superlative structures are difficult to use. "

1. 1. George: 1.50 cm.; Tom: 1.57 cm.; Sally: 1.65 cm. George: 1:50 cm.; Tom: 1:57 cm.; Sally: 1.65 cm.
---> Sally is the tallest of all. ---> Sally is the tallest of all.
(Sally hepsinin en uzunudur.) (Sally is the longest of all.)

2. 2. Mount Ağrı is the highest mountain in Turkey. Mount Ağrı is the highest mountain in Turkey.
(Ağrı Dağı Türkiye"de en yüksek dağdır.) (Agri Dagi Turkey "is also the highest mountain.)
3. 3. Konya is the largest city in Turkey. Konya is the largest city in Turkey.
(Konya Türkiye"de en geniş şehirdir.) (Konya Turkey "is also the largest city.)

4. 4. İstanbul is the most crowded city in Turkey. Istanbul is the most crowded city in Turkey.
(İstanbul Türkiye"de en kalabalık şehirdir.) (Istanbul Turkey "is the most crowded cities.)

5. 5. Ronaldinho is the best footballer of the world. Ronaldinho is the best footbal of the world.
(Ronaldinho dünyanın en iyi futbolcusudur.) (Ronaldinho is the world's best footballer.)

6. 6. My grandfather is the oldest person in the family. My grandfather is the oldest person in the family.
(Dedem ailede en yaşlı kişidir.) (My grandfather was the oldest in the family.)

7. 7. Çağla is the most hardworking student in the classroom. Murmuring in the classroom is the most hardworking student.
(Çağla sınıfta en çalışkan öğrencidir.) (Çağla class is the most diligent students.)

8. 8. Maths is the most difficult lesson. Maths is the most difficult lesson.
(Matematik en zor derstir.) (Mathematics is the most difficult courses.)

* Comparative cümlelerde olduğu gibi superlative cümlelerde de sıfatların uzun ve kısa heceli olmasına göre kullanım değişmektedir. * As in Comparative sentences long and short of superlative adjectives in sentences according to use syllabled change. Kısa heceli ise -est takısı alır, uzun heceli ise most takısı alır. The short-est ornament takes syllabled long syllabled takes the most jewelry. Bu kuraldan farklı olarak özel bir kural daha vardır. Unlike the more specific rules, these rules are. Bazı sıfatlar düzensizdir comparative ve superlative halde bu kural haricinde yazılırlar. Comparative and superlative adjectives are irregular in some of these rules are written with the exception.

Adjective ___________ Comparative _____ Superlative ___________ _____ Adjective Comparative Superlative
____tall _____________ taller ____________ the tallest_____ ____________ _____________ ____tall the taller tallest_____
____old _____________ older _____________ the oldest _____ the oldest _____ _____________ _____________ ____old older
____young ___________ younger ___________ the youngest ___ the youngest ___ ___________ ___________ ____young younger
____new _____________ newer _____________ the newest _____ the newest _____ _____________ _____________ ____new newer
____cheap ___________ cheaper ___________ the cheapest ___ the cheapest ___ ___________ ___________ ____cheap cheaper
____beautiful________ more beautiful ______ the most beautiful_ ______ is the most ____beautiful________ more beautiful beautiful_
____expensive________more expensive________the most expensive__ ____expensive________more expensive________the most expensive__
____hardworking______more hardworking______the most hardworking_ ____hardworking______more hardworking______the most hardworking_

Irregular Adjectives (Düzensiz Sıfatlar) Irregular Adjectives (Irregular Adjectives)
___Adj.______Comparative______Superlative___ ___Adj.______Comparative______Superlative___
___good______better__________the best___ ___good______better__________the best___
___bad_______worse__________the worst____ ___bad_______worse__________the worst____
___far_______further__________the furthest___ ___far_______further__________the furthest___

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=