ISLAND COURSE
  Lightning And Streak Of Lightning
 

Lightning; electricity installed in the electrical discharge between a cloud and the other is a cloud. Önceden tahmin edilmesi oldukça zordur. It is very difficult to predict. Fakat belli hava koşullarında meydana gelir. However, in certain weather conditions occur.
Yıldırım ise; bulut ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmaları olarak tanımlanır. Yıldırım ise; clouds and the earth is defined as the electrical discharge. Yıldırım, zigzaklı bir yol takip ederek kollar halinde aşağı doğru iner. Yıldırım, zigzaklı follow a path down into the arm goes down. Genellikle şiddetli bir yağmurla birlikte görülür. Is usually seen with a severe rain.
NASIL OLUŞUR ? How to CREATE?
Yıldırım, hava iyi bir elektrik iletkeni olmadığından hemen gerçekleşmez. Lightning, the air is a good conductor of electricity does not happen right away. Yalıtılmış havanın direncini yenmek için pozitif ve negatif yükler arasında yeterli fark oluşuncaya kadar bekler. To overcome the resistance of the isolated air freight between positive and negative, just wait until you create a difference. Atmosfer içerisinde bir yörüngede birkaç çift başlangıç çarpması oluşur ve ondan sonra yerden buluta doğru pozitif yüklü yıldırım takip eder. In an orbit within the atmosphere to create a couple initial shock, then from the cloud to keep track of positive lightning installed.
Isınan alçak hava, gelen soğuk bir ön cephe tarafından yukarı itilir ve bulutlar içindeki pozitif ve negatif yükler birbirinden ayrılır. Warming the lower air, the cold front is pushed up by the clouds and the positive and negative loads are separated from each other. Yüklerin bu ayrılması, bulutun tabanında toplanan negatif yüklerin, karadaki veya denizdeki pozitif yükleri çekmesine neden olur. Load this separation, the negative loads collected at the base of the clouds, land or sea to attract the positive load causes. Bu etkileşim gerçekleştiğinde ise; pozitif yük ışığın üçte biri hızla yukarı doğru fırlar ve neon parlaklığında bir ışık oluşur. This interaction occurs only; positive light load up a third of the speed of light occurs flirt and neon brightness.
Şimşek ve yıldırım, elektriksel direnci en küçük olan yolu izler ve arka arkaya 40’ın üzerinde zigzag çakışlardan oluşur. Lightning and lightning, electrical resistance, the path followed by most small and consists of overlapping zigzag over 40 in a row. Yakında çakan şimşekler kuru ağaç dalları gibi çatallı görünüştedir. Dry tree branches as soon Çakan lightning is forked appearance. Bulut tepesinden stratosfere doğru boşalan şimşek ”Roket Şimşek” olarak adlandırılır. Stratospheric clouds toward the hill, the lightning discharge "rocket lightning" is called.
Şimşek saniyede 90.000 mil (144.810 km.) yani neredeyde yarı ışık hızıyla hareket eder ve bir şimşeği başlangıcından sonuna kadar izlemek zordur. Şimşek 90,000 miles per second (144,810 km.), Which moves at the speed of light and a half neredeyde lightning is difficult to watch from beginning to end. Hemen hemen aynı anda başlar ve sona erer. Almost at the same time starts and ends. Gürleme sesi ise 3 saniyede yaklaşık 1 km. Is the sound of thunder for about 1 km 3 seconds. (5 saniyede 1 mil) hareket eder. (1 mile in 5 seconds) moves. Şimşek sesten 100.000 defa daha hızlıdır. It is 100,000 times faster than lightning sound. Gökgürültüsünün şimşek görüldükten sonra işitilmesinin sebebi de bundandır. After hearing of the cause Gökgürültüsünün that lightning is seen. Bu nedenle şimşek çakması görüldüğünde, gürültüyü duymadan önce saniyeleri sayarak, fırtınanın kabaca ne kadar uzaklıkta olduğu tahmin edilebilir. This is why we see lightning, count the seconds before you hear a noise, the storm is estimated to be at a distance of roughly how much.
Bilindiği gibi, insan yaşamını tehdit eden doğa afetlerinden biri de yıldırım çarpmasıdır. As it is known, the natural disasters that threaten human life is one of the lightning hit. Bu tehlike günümüzde giderek artan bir ivme kazanmaktadır. This impetus is a growing danger in our day.
Yıldırım çarpmalarının çoğu açık alanlarda gerçekleşmektedir. Most are carried out in the open area hit by lightning. Konutlardaki yıldırım çarpmaları ise daha çok telefon görüşmeleri sırasında yaşanmaktadır. House calls in the lightning during a collision, if there is more. Yıldırım çarpmaları çoğunlukla ölümle veya sakat kalmayla sonuçlandığı gibi işitme kaybı, yanma ve şiddetli elektrik çarpması da diğer etkileri arasında yer almaktadır. Or disabled to remain thunderstruck result in death, as often hearing loss, and severe burn shock are among its other effects.
Dünyanın şimşek başkenti FLORİDA olarak bilinmektedir. Florida is known as the lightning capital of the world. ABD’de her yıl 800’ü aşkın insan yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmektedir. In the United States each year, more than 800 people have died as a result of lightning hit.
Ülkemizde de yılda tahminen 100’ü aşkın kişi yıldırım çarpmaları sonucu ölmektedir. Our country in more than 100 people estimated to die as a result of lightning hit. Özellikle Karadeniz Bölgesi şimşekleri, yıldırımları ve gökgürültüleri ile ünlüdür. Black Sea Region in particular, lightning, lightning, and is known for gökgürültüleri. Çok yeşil alana sahip olması ve bol yağmur alan bölge olması, Karadeniz’i ülkemizin yıldırım ve şimşek bölgelerinden biri haline getirmiştir. To have very green area and plenty of rain to region, the Black Sea region of our country have made lightning and lightning. Bunu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri izlemektedir. I followed the Mediterranean and Southeast Anatolia Regions.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=