ISLAND COURSE
  Electricity
 

Conductors from (or from the receiver) unit in the electrical load (electrons) is called on the amount of current. Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar. Current, with the movement of electrons occurs. Ancak eskiden akımın artı (+) yüklü oyuklar tarafından taşındığı sanıldığından, bugün de eski (klâsik) teorem kabul edilmektedir. However, flows past the plus (+) installed by the cavities is thought to move, but also the old (classical) theorem is considered.

Başka bir deyişle, bir pilde akım, artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider deriz. In other words, a battery current, plus (+) from end to minus (-) end and resolve the correct call. Ancak gerçekte akım eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akar. But actually flows minus (-) from end to plus (+) end and running correctly.

Şekil 1: Artı (+) ve eksi (-) yüklerin iletken içindeki hareketi Figure 1: The plus (+) and minus (-), conductor of freight movement within Şekil 2: Elektrik akımının iletkenden geçişinin basit olarak gösterilişi Figure 2: Electrical current from the conductor of the simple switch of the Display

Şekil 1'de iletken içindeki artı (+) ve eksi (-) yüklü parçacıkların hareket yönleri gösterilmiştir. The conductor in Figure 1 plus (+) and minus (-) show the direction of movement of particles was installed.

Şekil 2'de ise pilin eksi (-) ucundan çıkan elektronların pilin artı (+) ucuna doğru hareketi görülmektedir. Figure 2 of the battery minus (-) ends of the electrons out of the battery plus (+) is seen moving towards the end.

Elektrik devresinden geçen akım "I" ile gösterilir ve ampermetreyle ölçülür. Electrical circuit through the current "I" and is shown and is measured by ammeter. Akımın birimi amper (A), denklemi, I = U/R [A] şeklindedir. Currents of the unit amps (A), equation, I = U / R [A] is.

Şekil 3: Ampermetrenin devreye bağlanışı Figure 3: connect the ammeter to the circuit

Şekil 3'de DC üreteciyle beslenen alıcının çektiği akımın analog tip ampermetreyle ölçülmesine ilişkin bağlantı şeması verilmiştir. DC generator-fed recipient's take Figure 3'de currents measured with the analog ammeter on the type of wiring diagram is provided.

Akımın ast katları Current level of the inferior

Pikoamper (pA), nanoamper (nA), mikroamper (mA), miliamper (mA) Pikoamper (pA), nanoamper (Na), mikroamper (mA), milliamps (mA)

Akımın üst katları Currents of the upper floors

Kiloamper (kA), megaamper (MA), gigaamper (GA) Kiloamper (kA), megaamper (MA), gigaamper (GA)

Not: Megaamper ve gigaamper uygulamada pek kullanılmamaktadır. Note: Megaamper and gigaamper are not used much in practice. Akımın ast ve üst katları biner biner büyür ve küçülür. Stream and the upper floors of the subordinate will grow and shrink to get riding.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=