ISLAND COURSE
  SIMPLE PRESENT Tense
 

Simple Present Tense large time again that when we are talking about the incident. Örneğin hergün 7de kalktığımızı, 8de evde çıktığımızı, her hafta sinemaya gittiğimizi geniş zaman ile anlatmaktayız.Geniş zamanda sıkça kullanılan zaman zarfları şunlardır: For example, every day we get up 7DE, we 8de out at home, every week we go to the cinema often used in large time and time anlatmaktayız.Geniş envelopes are:
- always: her zaman - Always: always
- usually: genellikle - Usually: usually
- often: sık sık - Often: frequent
- sometimes: bazen - Sometimes: sometimes
- never: hiç - Never: hiç
- every day: her gün - Every day: every day
- every morning: he sabah - Every morning: he morning
- every year: her yıl - Every year: every year

* Present simple tense" te fiillerin kullanımı cümlenin öznesine göre değişmektedir. Dört aynı cümleyi öznelerini değiştirerek inceleyelim: * Present simple tense "the use of verbs in a sentence varies according to the subject. Let us examine the four same sentence by changing the subject:

- I get up at 7 o"clock every day. - I get up at 7 o 'clock every day.
(Her gün 7de kalkarım.) (7DE get up every day.)
- Buse gets up at 7 o"clock every day. - Buse gets up at 7 o 'clock every day.
(Buse her gün 7de kalkar) (Buse will rise each day 7DE)
- Burak gets up at 7 o"clock every day. - John gets up at 7 o 'clock every day.
(Burak her gün 7de kalkar.) (John will get up every day 7DE.)
- Our dog, Boncuk gets up at 7 o"clock every day. - Our dog, Bead gets up at 7 o 'clock every day.
(Köpeğimiz Boncuk her gün 7de kalkar.) (Our dog Beads 7DE kalkar every day.)
- You get up at 7 o"clock every day. - You get up at 7 o 'clock every day.
(Sen her gün 7de kalkarsın.) (You can get up every day 7DE.)
- Tuna and Can get up at 7 o"clock every day. - Tuna and can get up at 7 o 'clock every day.
(Tuna ve Can her gün 7de kalkarlar.) (Tuna and you will wake up every day 7DE.)
- My sister and me get up at 7 o"clock every day. - My sister and me get up at 7 o 'clock every day.
(Ablam ve ben her gün 7de kalkarız. (My sister and I'll get up every day 7DE.

*Yedi öznede de fiilin nasıl değiştiğini cümlelerde görmekteyiz.Fiil olarak "get up" yani kalkmak,uyanmak anlamında olan fiili seçtik. * How to act has changed in seven subjects in görmekteyiz.Fiil sentence as "get up" so get up, wake up in the actual sense chose.
"I", yani özne olarak ben kullandığımızda fiilde bir değişiklik olmadı. "I", which I use as a subject that has not been a change in the verb.
İkinci cümlede özne "Buse" dir.Buse yerine "she" de diyebiliriz. The second sentence in the subject "Buse" dir.Buse instead of "she" can say. Bu cümlede fiile -s takısı gelmiş ve fiil değişmiştir. This sentence is in the verbs and verb in-s jewelry has changed.
Üçüncü cümlede özne olarak "Burak" kullanılmıştır, Burak yerine "he" de diyebiliriz. The third sentence as the subject "John" is used, Burak instead of "he" can say. Burada da fiil -s takısı almıştır. Here, too, received a verbal-s jewelry.
Bir sonraki cümlede özne "bizim köpeğimiz Boncuk", İngilizce"de hayvanlar ve cansız varlıklar için "it" dendiğini burada da hatırlarlatalım. Fiil burada da -s takısı almıştır. The next sentence in the subject "our dog Beads Our" English "for the animals and inanimate assets" it "was said hatırlarlatalım here. Fiil received here as well-s jewelry.
Diğer cümlede "you", sen öznesiyle birlikte kullanılan get up fiilinde bir değişiklik olmamıştır. Other sentences in the "you", you get up used in conjunction with the subject has been a change in verb.
"Tuna ve Can" iki kişidirler, "they" (onlar) de kullanabiliriz. "Tuna and Can" are two people, "they" (they) can use. Get up fiiline hiç bir ek gelmemiştir. Get up to any act did not come attached.
"Ablam ve ben", burda da birden fazla kişiden yani "we" (biz)den bahsetmektedir. "My sister and I", or more than one person here that "we" (we) are talking about the. Burda da get up ta değişiklik olmamıştır. Here you get up in the changes is not.

*Simple present tense" te: * Simple present tense "in:
- I, You, We, They öznelerinde fiilde değişiklik olmaz. - I, You, We, They are not subject to changes in the act.
- He, She, It öznelerinde fiile -s takısı getirilir. - He, She, It will be the subject of the verbs ending in-s.

Examples Examples
-I go to school with my friend. -I go to school with my friend. (Okula arkadaşım ile birlikte giderim.) (Go to school with my friends.)
-Susan does her homework in the evenings. -Susan does her homework in the evenings. (Susan ödevlerini akşamları yapar.) (Susan will do homework at night.)
-My sister watch es television every morning. -My sister watch es television every morning. (Kız kardeşim her sabah televizyon izler) (My sister every morning television monitors)
-My brother play s football every weekend. S-My brother play football every weekend. (Kardeşim her hafta sonu futbol oynar.) (My brother plays football every weekend.)
-We go to the cinema every Saturday. -We go to the cinema every Saturday. (Her cumartesi sinemaya gideriz.) (Go to the movies every Saturday.)
-My mother go es to shopping centre on Sundays. -My mother go es to shopping center on Sundays. (Annem pazar günleri alışveriş merkezine gider.) (My mother goes to Sunday shopping centers.)
-They go on holiday every summer. -They go on holiday every summer. (Onlar her yaz tatile çıkarlar.) (They come every summer vacation.)

Negative Form Negative Form*Geniş zamanın olumsuzunda bilmemiz gereken iki tane takı vardır: * Extended time we need to know two of the jewels of the negative are:
don"t ve doesn"t don "t and doesn" t
* don"t : Don"t, düz cümlede -s takısı getirmediğimiz öznelerin kullanıldığı cümlelerde, olumsuzluk anlamı vermek için kullanılmaktadır. * Don "t: Don" t, we did not even bring the subject of the sentence is used-s jewelry sentence, the negativity is used to give meaning.
- I don"t get up at 7 o"clock every day.(Her gün 7de kalkmam.) - I don "t get up at 7 o 'clock every day. (To get up every day 7DE.)
- You don"t get up at 7 o"clock every day. - You don "t get up at 7 o 'clock every day. (Sen her gün 7de kalkmazsın.) (You do not wake up every day 7DE.)
- Tuna and Can don"t get up at 7 o"clock every day.( Tuna ve Can her gün 7de kalkmazlar.) - Tuna and Can freeze "t get up at 7 o 'clock every day. (Tuna and Can not wake up every day 7DE.)
- My sister and me don"t get up at 7 o"clock every day. - My sister and me don "t get up at 7 that" clock every day. (Ablam ve ben her gün 7de kalkmayız). (My sister and I do not wake up every day 7DE).
- I don"t go to school with my friend. (Okula arkadaşım ile gitmem.) - I don "t go to school with my friend. (To go to school with my friends.)
- We don"t go to the cinema every Saturday. (Her cumartesi sinemaya gitmeyiz.) - We don "t go to the cinema every Saturday. (Do not go to the movies every Saturday.)
- They don"t go on holiday every summer. (Onlar her yaz tatile gitmezler.) - They don "t go on holiday every summer. (They do not go on vacation every summer.)

* doesn"t üz cümlede kullandığımız bazı öznelerde fiile -s takısı getirmek zorundaydık. Bu öznelerin bulunduğu cümleyi olumsuz yapmak için doesn"t kullanıyoruz. * Doesn "t: Plain verbs in sentences is used as some subjects had to bring to the-s ending. This subject of the sentence to make a negative doesn" t use. Fakat doesn"t ile olumsuz yaptığımız bu cümlede fiile -s takısı kesinlikle getirmiyoruz. But doesn "t we do with the negative verb in this sentence do not make the-s ending definitely.

- Buse doesn"t get up at 7 o"clock every day. - Buse doesn "t get up at 7 o 'clock every day. (Buse her gün 7de kalkmaz) (Buse does not wake up every day 7DE)
- My sister doesn"t watch television every morning. (Kız kardeşim her sabah televizyon izlemez.) - My sister doesn "t watch television every morning. (My sister does not watch television every morning.)
- My brother doesn"t play football every weekend. (Kardeşim her hafta sonu futbol oynamaz.) - My brother doesn "t play football every weekend. (My brother does not play football every weekend.)

Question Form Question Form*Present tense te soru oluştururken de cümlede kullanılan özneye dikkat etmeliyiz. * Present tense in the sentence used in creating the problem should be considered subject. Burada sadece yes ve no diye cevap vereceğimiz soruları göreceğiz. Our only question here is yes and no answer so we'll see.
*Soru sorarken de olumsuz yaparken kullandığımız do ve does takıları kullanmaktayız: * Questions to ask when we do, and when the adverse use does jewelry:
- Do you get up at 7 oclock? - Do you get up at 7 oclock? (7de mi kalkarsın?) (7DE did you get up?)
Yes, I do . Yes, I do. (Evet, öyle.) (Yes, it is.)
- Do they go on holiday every summer? - Do they go on holiday every summer? (Onlar her yaz tatile giderler mi?) (They go to every summer vacation did you?)
No, they don"t . (Hayır, gitmezler.) No, they don "t. (No, do not go.)
- Do your father and your mother go shopping every week? - Do your father and your mother go shopping every week? (Annen ve baban her hafta alışverişe gider mi?) (Mother and father go to the shop every week, did you?)
Yes, they do . Yes, they do. (Evet, yaparlar.) (Yes, they do.)
- Does Canan do her homework evey day? - Does John do her homework evey day? (Canan ödevlerini her gün yapar mı?) (Canan Do your homework every day makes?)
No, she doesn"t . (Hayır yapmaz.) No, she doesn "t. (No, do not.)
- Does your brother play football every Saturday? - Does your brother play football every Saturday? (Erkek kardeşin her cumartesi futbol oynar mı?) (Do you play soccer every Saturday's brother?)
Yes, he does . Yes, he does. (Evet, oynar.) (Yes, I will play.)

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=