ISLAND COURSE
  SIMPLE Future Tense
 

One of them is generated by using the current time yapıdır.Böyle sentence structure, the action in the future to make use of the envelope should be clearly explained to the time. Örneğin; For example;
- My mother is going to İstanbul tomorrow. - My mother is going to Istanbul tomorrow.
(Annem yarın İstanbul"a gidiyor.) (My mother tomorrow Istanbul "is a go.)

Yapı olarak şimdiki zaman cümlesi olduğu halde, tomorrow un kullanımı cümlenin gelecekte yapılacak olan bir eylemi anlattığını göstermektedir. Structure as the sentence in present tense, tomorrow will be the use in the next sentence describes an action that shows.
- We are having a picnic this weekend. - We are having a picnic this weekend.
(Bu haftasonu piknik yapıyoruz.) (We're doing a picnic this weekend.)
They are studying Maths tonight. They are studying Maths tonight.
(Onlar bu akşam matematik çalışıyor.) (They try tonight is mathematics.)

- My brother is graduating from university next week. - My brother is graduating from university next week.
(Kardeşim gelecek hafta üniversiteden mezun oluyor.) (My brother is graduating from college next week.)

* Gelecek zamandaki eylemleri anlatmak için kullanılan diğer yapıda "to be going to" yapısıdır. * Is used to describe actions in the future when other structure "to be going to" is a structure.
Bu yapı gelecekte planlanmış eylemleri ve olacağı kesin ve açık olan eylemleri anlatmak için kullanılmaktadır. This structure was planned in the future actions will be precise and clear and is used to describe the actions.

- We are going to visit our grandfather. - We are going to visit our grandfather.
(Büyük babamı ziyaret edeceğiz.) (We'll visit my grandfather.)

- We are going to be very busy until for the next few weeks. - We are going to be very busy until for the next few weeks.
(Gelecek bir kaç haftaya kadar çok meşgul olacağız.) (Until the next few weeks will be very busy.)

- It is very dark,it is going to rain. - It is very dark, it is going to rain.
(Hava çok kapalı, yağmur yağacak.) (Air too closed to rain.)

- The table leg looks very weak, it is going to fall. - The table leg looks very weak, it is going to fall.
(Masanın bacağı çok dayanıksız görünüyor, düşecek.) (See the table legs are very weak, will fall.)

* Gelecek zamanda en çok kullanılan yapı, "will" ile oluşturulmaktadır. Most used in * the future structure, "will" and is made. Konuşma anında karar verilen eylemleri, bir şeyin gerçekleşmesini istediğimiz olayları, gelecekte gerçekleşeceğini düşündüğümüz durumları belirtirken will li cümleler kurulmaktadır. Speaking during the action of the decision, we want something to happen in the event, will take place in the future we will li sentences when specified conditions are established.

- I will clean my room this week. - I will clean my room this week.
(Bu hafta odamı temizleyeceğim.) (This week I'll clean my room.)

- She will be happy if we help her. - She will be happy if we help her.
(Eğer ona yardım edersek mutlu olacak.) (If you will be happy if it helps.)

- I think it will rain tonight. - I think it will rain tonight.
(Sanırım bu gece yağmur yağacak.) (I think it will rain tonight.)

- The girls will be at home at ten. - The girls will be at home at ten.
(Kızlar saat onda evde olacaklar.) (The girls will be home to ten.)

Negative Form (Olumsuz Hali) Negative Form (Negative Status)
* Gelecek zaman ifadesi eğer "am , is, are" yardımcı fiilleri ile yapılmışsa bu yardımcı fiillere olumsuzluk takısı olan "not" getirilerek olumsuzluk anlamı verilir. * Future if the time expression "am, is, are" auxiliary verb with the auxiliary verb has been made to this negativity as jewelry "not" is given meaning by bringing negativity. "Will" ile kurulmuş olan bir gelecek zaman cümlesini de olumsuz yapmak için "not" takısı getiririz : "Will" has been established by a future sentence to a negative one "not" ending will bring:
- am not - Am not
- is not = isn"t - Is not = isn "t
- are not = aren"t - Are not = aren "t

- will not = won"t - Will not = won "t

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=